Başarının yolu şimdi akıl ve bilgiden geçiyor…

BİL DATA

ölçülemeyen bilgi geliştirilemez”
Toplam kalite yönetimi esasını sürekli geliştirerek öğrencilere tam öğrenmeyi sağlamayı hedefleyen BİL Data eğitimin düzenli gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ölçme ve değerlendirmenin vazgeçilmez bir unsur olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.
Öğrenci merkezli eğitimde öğretmen, okul ve veli değerleri arasındaki iletişimin sağlıklı olması gerektiğini savunan BİL Data, öğrenciyi başarıya taşıyacak en önemli etkenlerin başında sınav sonuçlarının yine bu değerler arasında yapılacak takip ile değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
BİL Data, kurumsal kimliği, profesyonel kadrosu ve yüksek teknolojik imkanları ile eğitim dünyasında, bir ilke imza atarak kazandırdığı Başarı İzleme Sınav Sistemi sayesinde öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.