AKEV- Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Dr. Mustafa AYDIN ile çoğunluğu akademisyen iş adamlarından oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı; Türk insanının eğitim ve kültür düzeyini uluslararası standartlara yükseltmek ve geliştirmek, bu doğrultuda özel, resmi kurum ve kuruluşların desteği ile geniş kitleleri kapsayacak projelerini hayata geçirmek ve bu hedeflerini öncelikli olarak eğitime yatırım yaparak gerçekleştirmeyi amaçlayan bir tüzel kişiliktir.

http://www.akev.org.tr

 
COPPEM - Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi

Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi COPPEM; merkezi Palermo’da bulunan, Avrupa Birliği’nin Akdeniz ülkeleri belediyeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi, işbirliğinin sağlanması ve Avrupa Birliği kaynaklarının kullanılması için projeler geliştiren bir kuruluştur. COPPEM çalışmalarını; “Siyasi ve Kurumsal İşbirliği Komisyonu”, “Şehirler ve Bölgelerarası İşbirliği Komisyonu”, “Ekonomik ve Finansal İşbirliği Komisyonu”, “Kültür, Teknoloji, Turizm ve Çevre Komisyonu” ve “Kadın Komisyonu” ile çalışmalarını sürdürmektedir.

http://www.coppem.org

 
UFRAD - Ulusal Franchising Derneği

Franchising sisteminin Türkiye’de sağlıklı ve bilinçli bir şekilde gelişmesi ve hukuk sistemimiz içerisindeki yerini bulması amacıyla 1991 yılında kurulan UFRAD; franchising sisteminin yaygınlaştırılması ve ülke ekonomisinin gelişmesi adına yürüttüğü faaliyetlerine devam etmektedir. World Franchise Konseyi üyesi olan UFRAD yüzü aşkın Türk ve yabancı üye firmaları ile üye sayısını her geçen gün gittikçe artmaktadır.

http://www.ufrad.org

 

 
UNIMED - Akdeniz Üniversiteler Birliği

İstanbul Aydın Üniversitesi, 2007 yılı sonundan bu yana, Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin üyesidir. Birliğin amacı, Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin eğitim, öğretim, araştırma ve proje alanlarında birbirleriyle işbirliği yapmaları, uluslararası diğer eğitim işbirliği projelerine katılım ve bilgilenme için ortaklaşa paylaşımı sürdürmeleri ve ortak bir bilgi merkezi oluşturmalarıdır.

http://www.uni-med.net

 

 
ICVA - Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi
Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Konseyi; insanı faaliyetleri destekleyen bir birlik olarak, insan haklarını, hayırseverliği ve gelişim sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirir.

http://icva-bh.org

 
TSSD - Sigarayla Savaşanlar Derneği

1999 yılında faaliyetine başlayan Sigarayla Savaşanlar Derneği; her geçen gün artan sigara salgınına karşı, başta çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddelere karşı korumakta ve tütün bütün dünyada yok oluncaya kadar mücadelesini sürdürmektir. Kendi konusunda dünyanın seçkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan TSSD, ülkemizde son yedi yılda yapılan kamuoyu araştırmalarında sosyal olaylara sahip çıkan, örnek, ilk üç sivil toplum kuruluşundan biridir.

http://www.ssder.org.tr

BİLGİDER - Bilgi Çağı Özel Öğretim Kurumları Derneği

Türk eğitim sistemindeki özel öğretim kurumlarının önemini yaygınlaştırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde her bireye kaliteli öğretim imkanları sunarak eğitilmiş insan kaynağının oluşumuna destek olmak amacıyla kurulan BİLGİDER, Türkiye genelindeki 300’ü üye kurumlarıyla çağımızın özel öğretimindeki eğitimin kalitesini yükseltmede ve geliştirmede etkin rol oynamaktadır.

http://www.bilgider.org.tr

   
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)

İstanbul Aydın Üniversitesi, içinde bulunduğu coğrafi bölgenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinde paylaşım, gelişim ve farkındalık unsurlarını daha üst seviyeye taşımak amacıyla önemli bir adım atarak Avrasya Üniversiteler Birliği’Nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. İlk adımı 2008 yılı sonlarında atılan ve Asya ile Avrupa ülkelerinin üniversitelerince büyük kabul gören bu girişim, 2 yıllık bir hazırlık ve temellendirme sürecinin ardından 2011 yılı başında resmi mevcudiyetini oluşturmuştur.

http://www.euras-edu.org

   
Avrupa Franchise Federasyonu (EFF)

1972 yılında kurulan EFF’in amacı Avrupa franchise derneklerini tek bir çatı altında toplamaktır. EFF öncelikle franchising sektörünün hukuki ve etik kurallar içinde çalışmasını sağlamaktadır. EFF uzun yıllardır franchising sektöründe yaptığı çalışmaların etkilerini Avrupa’nın dışına da taşımış ve 1980’lerde World Franchise Council’in kurulmasına da büyük destek vermiştir. Bugün WFC’ e bağlı olan 35 ülkenin yarısı Avrupa’da bulunan franchising derneklerinden oluşmaktadır. EFF merkez ofisleri Belçika’nın Brüksel kentindedir.

http://www.eff-franchise.com

   
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınaî ve mali ilişkilerini izlemek, bu ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

http://www.deik.org.tr

   
Dünya Franchising Konseyi (WFC)

World Franchise Council dünyadaki franchising derneklerini tek çatı altında toplayan bir sivil kuruluştur. WFC’nin amacı, dünya franchising sektöründeki yenilik ve gelişmeleri takip edip üyelerine destek ve danışmanlık sağlamaktır. Yatırımcılara franchising hakkında bilgi vererek doğru yolda ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. Yaklaşık 80 ülkede bulunan binlerce franchising fırsatı içinde yatırımcının doğru seçimi yapmasını, gerekli eğitim ve desteği vererek başarılı olmalarını sağlamak WFC’nin başlıca görevlerindendir.

http://www.worldfranchisecouncil.net

   
Küçükçekmece Kent Konseyi

Küçükçekmece Kent Konseyi, kentlilik bilincinin toplumumuzda gelişmesi ve bireyler tarafından benimsenerek uzlaşma kültürünü sağlamak amacıyla evrensel değerleri inkâr etmeden kültürel kimliğe ve ahlaki değerlere sahip çıkarak, hem kentin hem de kent insanının gelişimini sürdürebildiği projeler üretmek için kurulmuştur. Aynı zamanda Küçükçekmece ilçesinin çağdaş bir kent haline gelmesine katkı sağlamak, çağdaş bir kenti oluşturan disiplinleri ilintili olduğu kurumlara sunmak, insan ilişkilerinin, çevre bilincinin, sosyal yaşantının en düzeyde gerçekleştirildiği bir kent olması, STK’lar, siyasi partiler, meslek odaları ve düşünce platformları ile koordinasyon içerisinde hareket etmesini amaçlamıştır.

http://www.kucukcekmecekentkonseyi.org

   
Uluslararası Kentsel Kalkınma Derneği (INTA)

Merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Kentsel Kalkınma Derneği, özellikle belediyeler ile işbirliği yaparak, ilgili bölgelerde yaşayanların çok farklı alanlarda eğitimi, idari kadroların eğitimi, bölgesel deneyimlerin paylaşımı gibi konularda aktif olarak çalışmakta olan bir kuruluştur. İstanbul Aydın Üniversitesi 2007 Ekim ayından bu yana INTA üyesidir ve yakın bir işbirliği içindedir.